Tilluftshette AT

Kjøkkenhette over utrustning som avgir fett, f.eks. stekebord, frityr og komfyr.

  • Fabrikkmontert hette med tilluft, styreluft og avtrekk
  • Elegant innfelte tilluftsventiler med regulerbar komfortdyse
  • Høyeffektive syklonfilter for økt brannsikkerhet og enklere rensing av avtrekkskanaler
  • Sider i rustfrie stålplater eller laminatglass
  • Innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65
  • Tilbehør: UV-lysrensing og brannslukkingssystem

Funksjon

Friskluft tilføres kjøkkenet via dekselets tilluftsventiler. Med den regulerbare komfortdysen i luftventilens front, kan kjøkkenpersonalet styre en mindre mengde luft i ønsket retning. Forurenset luft suges opp i hettens effektive syklonfilter. Den filtrerte luften føres bort i avtrekkskanalen. Styreluften forsterker hettens effekt og hindrer forurenset luft i å lekke ut under hetten.

Innfelt belysning

Lysarmaturen er helt innfelt og godkjent i tetthetsklasse IP 65, som betyr at den er støvtett og kan spyles. Armaturene er utstyrt med energieffektiv LED-belysning (2000, 4000 og
5000 lumen). Lystemperaturen på belysningen er 4000 K og med en fargegjengivelsesverdi RA (CRI) på 90.

Armaturen er utstyrt med 2 m skjøteledning med støpsel for enkel viderekobling. Rask montering med kun ett koblingspunkt. Lengden og effekten på armaturen er 710 mm / 18 W, 1310 mm / 36 W og 1610 mm / 45 W. Drivene er utstyrt med støtter for DALI.

Konstruksjon

Hetten produseres i valgfritt antall sider og leveres fabrikkmontert.

1. Sider i rustfrie stålplater eller 3+3 mm laminatglass
2. Cyklotec syklonfilter med spjeld og måleuttak
3. Innfelt LED-belysning, tetthetsklasse IP 65
4. Integrerte tilluftsventiler med spjeld, måleuttak, inspeksjonsluke og regulerbar komfortdyse
5. Styreluft

De integrerte tilluftsventilene kan valgfritt plasseres på en eller flere av hettens sider.

Mål

Hettens standardhøyde H = 550 mm eller 350 mm. Lengde og bredde kan velges fritt. Om lengde x bredde er større enn 3000 x1800 mm, leveres hetten i to eller flere moduler. Tilkoblingene for tilluft og avtrekk har nippelstuss med gummipaking. Dekkmantelens høyde tilpasses til avstanden mellomhettens overkant og romtak.

h = dekkmantelens høyde
H = hettens høyde
B = hettens bredde
L = hettens lengde
hs = tilluftsprederens høyde
ØDT = diameter tilluftstilkobling
ØDC = diameter avtrekkstilkobling
LC = filterhusets lengde

Avtrekk

Antall filterkassetter i syklonfilter Cyklotec bestemmes av avtrekksmengden. For effektiv avskilling anbefales et trykkfall over Cyklotec på minst 20 Pa, hvilket motsvarer den lave avtrekksmengden i tabellen nedenfor. Ved den høyere luftmengde er trykkfallet 80-90 Pa.

Avtrekk l/s Antall filterkassetter ØDC mm LC mm
60 - 150 1 250 295
120 - 250 2 315 295
170 - 340 3 400 620
215 - 430 4 400 840
250 - 520 5 400 1060

Tilluft

Tabellen viser hvor mye luft som kan tilføres per tilluftspreder. Ved levering er hver lufteventil, innen sitt område, innjustert for ett statistisk trykkfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Hettens høyde Sprederens høyde hs Tilkobling ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90-195 550 460 250

Spesifikasjon

AT–G–4–2200x1200x550–2x250–1x400+360 l/s–400 l/s.

Forslag til beskrivelsestekst

Tilluftshette AT av fabrikat Acticon med sider i laminatglass (alternativt børstede rustfrie stålplater). Tilluft, styreluft og avtrekk samt innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65.
Tilluft og avtrekkstilkoblinger med spjeld og måleuttak Integrert tilluftsventiler med regulerbar komfortdyse. Cyklotec syklonfilter med 100% avskilling av partikler; 7 μm ved
anb. luftmengde og 9 μm ved halvert hastighet. Dekkmantel fra overkant hette til romtak.

R = Rustfri stålplate G = Laminatglass G
Antall sider 4
Lengde i mm 2200
Bredde i mm 1200
Høyde i mm 550
Tilluftsanslutning: antall x diameter 2x250
Avtrekksanslutning: antall x diameter 1x400
Tilluft i l/s +360 l/s
Avtrekk i l/s 400 l/s

Produktblad AT

Ladda ner

Modulhetter_MIR

Ladda ner