Syklonfilter Cyklotec

Det effektive fettfilteret for storkjøkken.

  • Skiller ut alle partikler større enn 7 µm
  • Filtrerer effektivt selv ved variable strømninger
  • Konstant trykkfall gir alltid riktig avtrekksluftstrøm
  • Ingen bevegelige deler eller elektriske motorer
  • Redusert brannfare og forenklet rengjøring av kanalsystemet

Beskrivelse

Syklonfilter Cyklotec består av et filterhus med spjeld og måleuttak samt et antall filterkassetter. Hver kassett består av ti sykloner (spiralformede sylindre). Cyklotec har en unik høy fettutskillelse, også med variabel luftstrøm. Den effektive filtreringen minimerer brannrisiko og vedlikehold av kanalsystemene. Utformingen av filteret forhindrer tilstopping, noe som alltid garanterer riktig avtrekksluftstrøm. Siden hver filterkassett fungerer innenfor et stort strømningsområde, dekkes vanligvis kjøkkenets filtreringsbehov av et fåtall kassetter. Kassettene tas enkelt ut og rengjøres i oppvaskmaskinen.

Funksjon

Hastigheten til avtrekksluften i syklonen avgjør hvor effektiv atskillelsen av partikler vil være. Høyere hastighet gir mer effektiv utskillelse, men også større trykkfall. I området 20-90 Pa fungerer syklonfilteret effektivt med lavt støynivå. Cyklotec skiller ut alle partikler større enn 7 µm ved anbefalt strømning og 9 µm ved halvert strømning. Cyklotec kan derfor, med samme partikkelutskillelse, brukes på kjøkkener hvor viften brukes på både full og halv hastighet.

En filterkassett består av ti sykloner. Kassetten er lett å løfte av ved rengjøring i oppvaskmaskinen.

  1. Fet luft strømmer inn i syklonen
  2. Når luften sirkulerer med høy hastighet i syklonen, slynges fett og partikler mot syklonens vegg ved hjelp av sentrifugalkraft
  3. Fett og smuss renner nedover veggen til filterets oppsamlingskar
  4. Den filtrerte luften strømmer ut av syklonfilteret og føres videre i avtrekksluftkanalen

Cyklotecs filtersylinder har en unik spiralform som skaper en akselererende lufthastighet. Den aerodynamiske utformingen gir svært høye lufthastigheter selv med små luftstrømmer. Det er hemmeligheten bak Cyklotecs overlegne ytelse.

Konstruksjon

Filterhus i børstet rustfri stålplate. Tilkoblingsuttak med spjeld. Måleuttak. Filterkassett i rustfri stålplate. Filterkassetten kan erstattes med en blindplate.

ØDC = avtrekkslufttilkobling
LC = filterhuslengde

Luftstrøm - trykkfall - lydnivå

Rapporterte dB(A)-verdier gjelder for 10 m2 Sabine, som tilsvarer en romdempning på 4 dB.

Utskillingsgrad

Effektiviteten til filteret er målt ved et sertifisert testinstitutt i henhold til standard VDI 2052. Diagrammet viser filterets partikkelutskillelse ved anbefalt (80 Pa) og halvert strømning (20 Pa). Legg merke til at selv ved halvert strømning skille alle partikler > 9 µm ut.

Avtrekk

Antall filterkassetter i syklonfilter Cyklotec bestemmes avavtrekksmengde. For effektiv avskilling anbefales ett trykkfall over Cyklotec på minst 20 Pa, hvilket motsvarer den lave Avtrekksmengde i tabellen nedenfor. Ved den høyere luftmengde er trykkfallet 80-90 Pa.

Avtrekk l/s Antall filterkassetter ØDC mm LC mm
60 - 150 1 250 295
120 - 250 2 315 400
170 - 340 3 400 620
215 - 430 4 400 840
250 - 520 5 400 1060

Lydeffektsnivå

Lydeffektsnivå Lw (dB) oppdelt i oktavband erholdes gjennom å addere nedenstående korreksjon Kw med aktuellt lydnivå.

Syklonfilter Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Cyklotec 7 6 5 4 -4 -9 -15 -29

Lyddemping

Redevist lyddemping ΔL (dB) avser den totale lydreduksjonen mellom kanal og rom inkl. andrefleksjon.

Antall filterkassetter Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
1 20 15 9 5 3 3 2 2
2 17 12 7 3 3 3 2 3
3 15 10 6 3 2 2 1 2
4 14 9 5 2 2 1 0 1
5 13 8 4 2 1 1 1 0

Spesifikasjon

Cyklotec – 3 – 320 l/s.

Forslag til beskrivelsetekst

Cyklotec syklonfilter med 100% avskilling av partikler;
7 μm ved anb. lufthastighet og 9 μm ved halvert fart.

Antall filterkassetter 3
Avtrekk 320 l/s