Referanseobjekt

Her er et lite utvalg av storkjøkkenhetter som vi har levert.

Liv & Røre

Tilluftshetter AT og damphetter AD, UV Safe og Ansul.

Nova Spektrum

Avtrekkshetter AF og damphetter AD og UV Safe

Olivia Lillestrøm

Tilluftshetter AT med UV Safe

Gullhaug Torg 5

Tilluftshetter AT og damphette AD, UV Safe og Ansul