Volumhetter for flermannsboliger

Effektive volumhetter for tilkobling til sentral ventilasjon i flermannsboliger.

Høy osoppfanging for både nyproduksjon og ROT-prosjekter. 

Les mer om produktene på vår svenske side.

For mer informasjon om Volumhetter kan du kontakte:

Mårten Ahlmén
Tel: +46 8-557 682 10
marten.ahlmen@acticon.se