Matkvernsystem

Kitchen Waste Systems

For effektiv håndtering av matavfall på storkjøkken.

Overalt hvor mat håndteres, produsere det matavfall som skaper hygiene- og belastningsrisiko. Med våre automatiserte matavfallskvernsystemer reduseres den manuelle håndteringen dramatisk. Matavfallet transporteres i lukkede systemer til tanken og kan deretter utnyttes som en viktig ressurs for produksjon av biogass og biogjødsel.

NanoVac

NanoVac er et lukket system for håndtering av matavfall med integrert kvern og lagringstank.
Matavfallskvernen er frittstående og plasseres i et eget miljø-/avfallsrom.

MicWaste 15 och 30

MicWaste er et lukket pumpesystem for håndtering av matavfall. Pumpesystemet kan transportere matavfall opptil 15 eller 30 meter fra matavfallskvernen.

MicroVac

MicroVac er et lukket vakuumsystem for håndtering av matavfall. Systemet består av innkastbenk med integrert kvern og separat vakuumenhet og lagringstank.
Systemet kan utstyres med én eller flere innkastbenker som plasseres på kjøkkenet eller i oppvaskrommet.

Les mer om produktene på vår svenske side.

 

For mer informasjon kan du kontakte:

John Lindor

Teknisk säljare/Produktansvarig matkvarnssystem

Tel: +46 36-37 39 98

john.lindor@acticon.se