Easy-Vent® lufteventiler for nye og eldre boliger

Forsyner både nye og eldre boliger med filtrert og forvarmet friskluft.

Frisk luft er ferskvare som skal håndteres forsiktig og som derfor bør ta den korteste veien inn i boligen. Luften skal være ren og holde en behagelig temperatur for å gi best mulig komfort.

Easy-Vent® brukes i bygninger med avtrekks- og selvtrekkssystemer, hovedsakelig boliger.
Brukt luft i leiligheter suges ut via kjøkkenviften i kjøkkenet, ventiler på toalett/bad og noen ganger i walk-in-garderober. Easy-Vent er plassert bak, under eller ved siden av radiatoren i andre rom som f.eks. stuer og soverom.

1-2-3

Easy-Vent® er basert på et enkelt, men svært effektivt system:

  1. Uteluft tas inn gjennom ytterveggen.
  2. Luften filtreres med originalfilteret fra Acticon.
  3. Luften varmes opp ved hjelp av radiator.

 En komplett installasjon består av lufteventil og vegggjennomføring som tilpasses det enkelte prosjektet.

Easy-Vent® er et fleksibelt system hvor vi gjennom mange års erfaring har utviklet løsninger som passer både i nybygg og ulike typer renoveringsprosjekter. Utvalget er delt inn etter om nye radiatorer skal benyttes eller om eksisterende skal beholdes.

 

Easy-Vent® för nye radiatorer

Easy-Vent® för eksisterende radiatorer

 

 

 

For mer informasjon om Easy-Vent® kan du kontakte:

Mårten Ahlmén
Tel: +46 8-557 682 10
marten.ahlmen@acticon.se