Ansul brannslukkingssystem

Effektivt brannvern for alle typer storkjøkken.

 • Verdens mest brukte slokkeanlegg for restaurantkjøkken
 • Både automatisk og manuell utløsing
 • Fungerer uavhengig av vann- og strømforsyning
 • Enkel sanering etter brann

Effektiv beskyttelse

Ansul er et fast slokkeanlegg spesielt utviklet for å takle branner på kjøkken, fra den minste grillkiosken til det største restaurantkjøkkenet. Anlegget har både automatisk og manuell utløsning og fungerer uavhengig av vann- og strømforsyning. Ansulex slokkemiddel kveler brannen raskt og danner et tett lag med skum som forhindrer gjentenning. Slokkevæsken er ufarlig for personalet og lett å vaske bort etter en brann.

 

Utførelse

Ansul-anlegget består av fire hoveddeler;

 • Sentralenhet med slokkemiddelbeholder og utløsermekanisme innebygd i et rustfritt stålskap
 • Rørsystem med sprøytedyser
 • Deteksjonssystem med smeltelenker og vaiere
 • Manuelt utløsersystem med trekkhåndtak

  Systemet er utformet for å passe inn i moderne restaurantmiljøer. Utstyret tar liten plass og kan normalt plasseres under eller til og med over himling for å spare gulv- og benkeplass.

Godkjenning

Ansul-systemet ble utviklet tidlig på 1980-tallet og er i dag verdens mest brukte slokkeanlegg for restaurantkjøkken. Det er godkjent i henhold til den amerikanske NFPA-standarden, tyske VDS og Germanischer Lloyd samt U.S. Coast Guard og Det Norske Veritas for bruk på skip. I Sverige er Ansul godkjent av brannmyndigheter, forsikringsselskaper og Sjöfartsverket.

Dyser plasseres over kjøkkenutstyr, i filtre og avtrekkskanaler. Strømningsmengde og sprøytemønster dimensjoneres ut fra objektene som skal beskyttes.

Ansul sprøytedyser er utstyrt med filtre og beskyttelseshetter som forhindrer at de blir tilstoppet av tørket fett og andre smusspartikler.

Ansul – spesialvæske for fettbranner

Ansul er en kaliumbasert saltløsning utviklet for brann i fett. Væsken slokker på følgende måter:

Vannet i væsken fordamper og kjøler dermed ned fett og metalloverflater. Ved fordampningen danner væsken et skumlignende lokk over fettet. Brannen slokkes raskt og skumlokket forhindrer gjentenning.

Ved brann

 1. En brann utløser raskt smeltelenken i nærmeste detektor.
 2. Detektorvaierne aktiverer nitrogenpatronen slik at beholderen settes under trykk. Avstenging av gass og strøm iverksettes. Vifter i ventilasjonssystemet slås imidlertid ikke av. Viftene bidrar til å trekke slokkemiddel inn i avtrekkskanalene og hindre brannspredning.
 3. Slokkevæsken sprøytes over kjøkkenapparater, i filtre og avtrekkskanaler. Trykket i slokkemiddelbeholderen holdes konstant på 7 bar under tømmingen, noe som gir riktig sprøytemønster og strømningsmengde i alle sprøytedyser.