Styreluftshette AE

Kjøkkenhette over utrustning som avgir fett. Særskilt passende over kombiovner.

  • Fabrikkmontert hette med styreluft og avtrekk
  • Styreluft for økt oppfangingskapasitet
  • Høyeffektive syklonfilter for økt brannsikkerhet ogenklere rensing av avtrekkskanaler
  • Sider i rustfrie stålplater
  • Innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65
  • Tilbehør: UV-lysrensing og brannslukkingssystem

Funksjon

Forurenset luft suges opp i hetten og styreluft, i samarbeid med avtrekken, tvinges dampen og røyken mot de effektive syklonfiltrene. Den filtrerte luften føres bort i avtrekkskanalen.

Innfelt belysning

Lysarmaturen er helt innfelt og godkjent i tetthetsklasse IP 65, som betyr at den er støvtett og kan spyles. Armaturene er utstyrt med energieffektiv LED-belysning (2000, 4000 og
5000 lumen). Lystemperaturen på belysningen er 4000 K og med en fargegjengivelsesverdi RA (CRI) på 90

Armaturen er utstyrt med 2 m skjøteledning med støpsel for enkel viderekobling. Rask montering med kun ett koblingspunkt. Lengden og effekten på armaturen er 710 mm / 18 W, 1310 mm / 36 W og 1610 mm / 45 W. Drivene er utstyrt med støtter for DALI.

Konstruksjon

Dekselet produseres i valgfritt antall sider og leveres fabrikkmontert.

1. Sider i børstede rustfrie stålplater
2. Cyklotec syklonfilter med spjeld og måleuttak
3. Innfelt LED-belysning, tetthetsklasse IP 65
4. Styreluftspreder med spjeld og måleuttak
5. Åpning der styreluft tilføres

Innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65 er standard i våre dekseler.

Mål

Hettens standardhøyde H = 550 mm eller 350 mm. Lengde og bredde kan velges fritt. Om lengde x bredde er større enn 3000 x1800 mm, leveres hetten i to eller flere moduler. Tilkoblingene for styreluft- og avtrekk har nippelstuss med gummipaking.
Styreluftspredernes bredde er 1000 mm og deres tilkobling er Ø100 mm.

Styreluft

Styreluftsmengde: 7 - 15 l/s per styreluftspreder. Lydnivået er mindre enn 25 dB(A) i hele avtrekksområde.

h = dekkmantelens høyde
H = hettens høyde
B = hettens bredde
L = hettens lengde
ØDC = diameter avtrekkstilkobling
LC = filterhusets lengde

Avtrekk

Antall filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestemmes av avtrekksmengden. For effektiv fettutskilling anbefales et trykkfall over Cyklotec på minst 20 Pa, hvilket tilsvarer den nedre avtrekksmengden i tabellen nedenfor. Ved høyere luftmengde er trykkfallet 80-90 Pa.

Avtrekk l/s Antall filterkassetter ØDC mm LC mm
60 - 150 1 250 295
120 - 250 2 315 400
170 - 340 3 400 620
215 - 430 4 400 840
250 - 520 5 400 1060

Spesifikasjon

AE–4–2400x1200x550–2x100–1x400+30 l/s–500 l/s.

Forslag til beskrivelsestekst

Styreluftshette AE av fabrikat Acticon med sider i børstede rustfrie stålplater.
Styreluft og avtrekk samt innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65. Styreluft og avtrekkstilkoblinger med spjeld og måleuttak.
Cyklotec syklonfilter med 100% avskilling av partikler; 7 μm ved anb. lufthastighet og 9 μm ved halvert fart.
Dekkmantel fra overkant hette til romtak.

Antall sider 4
Lengde i mm 2400
Bredde i mm 1200
Høyde i mm 550
Styreluftsanslutning: antall x diameter 2x100
Avtrekksanslutning: antall x diameter 1x400
Styreluft i l/s +30 l/s
Avtrekk i l/s 500 l/s

Produktblad AE

Ladda ner

Modulhetter_MIR

Ladda ner