Miljø, kvalitet og etikk

Ansvar for miljøet

Miljøspørsmål er en selvsagt og integrert del av vår virksomhet. Her er noen konkrete eksempler på hvordan vi prøver å bidra til en langsiktig økologisk bærekraftig utvikling:

  • Våre produkter har lang levetid og fremstilles av gjenvinnbare materialer fra produsenter som oppfyller våre høye kvalitets- og miljøkrav.
  • Vår produksjon avgir ingen utslipp til jord, vann eller luft og krever ingen tillatelse i henhold til gjeldende miljølovgivning.
  • All produksjon foregår i Sverige, noe som reduserer miljøskadelige transporter.
  • Våre godstransporter utføres av miljøsertifiserte transportselskaper med miljøklassifiserte kjøretøy.
  • Alle emballasjematerialer kan enten gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Vi er tilknyttet REPA-registeret (det svenske næringslivets system for gjenvinning av emballasje)

Klimakompensert transport

Vår transport hos Schenker er klimakompensert.

Klimakompensert transport

Vi ser på det å levere høy kvalitet som en avgjørende faktor for en fortsatt positiv utvikling av selskapet. Derfor er vårt mål å alltid tilfredsstille, og helst overgå, kundenes behov og forventninger.

Vi skal tilby den beste kvaliteten når det gjelder produkter, teknisk støtte og servicenivå. Produktene vi leverer må naturligvis være av lovet utførelse og bærekraftig kvalitet og leveres til rett tid og på rett sted med rett dokumentasjon.

Vi får også fornøyde kunder ved å gi teknisk veiledning av høy kvalitet. Derfor driver vi også systematisk kvalitetssikring av våre selgeres tekniske og yrkesmessige kompetanse. På den måten sikrer vi at kundens behov og ønsker blir analysert på en grundig måte, slik at valget av produkt/løsning blir optimal.

Vår måte å jobbe på, både internt og eksternt, skal være preget av en positiv og mulighetssøkende holdning. Vi skal alltid opptre vennlig og informere raskt og korrekt.

Forretningsetikk

Markedsføring og salg av Acticons produkter og tjenester skal alltid skje på en kommersielt og etisk forsvarlig måte, det vil si basert på faktorer som kvalitet, pris, leveringssikkerhet og servicenivå.

Vi bygger langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre kunder og partnere. Det gjøres gjennom ærlighet, integritet og omtanke. Vi behandler andre mennesker med den respekten vi selv forventer. Acticons medarbeidere kan aldri kreve, tilby eller akseptere bestikkelser eller andre ulovlige fordeler for å beholde en kunde eller sikre en avtale.

Våre leverandører og samarbeidspartnere evalueres og velges ut fra deres evne til å levere på kommersielt sunt og etisk grunnlag.