Utnytt hetten til tilluft

Når bør jeg ha tilluft?

Når mange installasjoner skal få plass på en begrenset flate, er det praktisk å velge kjøkkenhette med tilluftsventil. På denne måten får du både plass og får en betydelig enklere installasjon. Når friskluft tilføres via hetten, kommer det direkte arbeidsområdet og personalet til gode – akkurat der det trengs mest.

Lufteventiler integrert i sidene av hetten

Tilluftshettene har en unik, trekkfri luftventil der fordelingsmønsteret kan justeres med noen få enkle håndbevegelser. Smarte komfortdyser gir kjøkkenpersonalet frihet til å kontrollere luften etter behov.
Luftventilen er en kombinert tillufts- og reguleringsventil. Styreluften, som utgjør ca 5 % av hettens tilluft, hindrer at forurenset luft lekker ut under hetten. Evnen til oppfanging av matos øker dermed ytterligere.
Hver luftventil er forhåndsinnstilt på fabrikken til ønsket luftstrøm med et trykkfall på 20 Pa. På baksiden av ventilen er det en inspeksjonsluke for eventuell innvendig rengjøring av tilluftshuset og justering av luftstrømmen.
Våre luftventiler er fullstendig integrert i sidene av hetten. Hettens glatte linjer og rene design bidrar til å gi kjøkkenet et rolig og luftig inntrykk. Luftventilene kan valgfritt plasseres på en eller flere av sidene av hetten.

Slik fungerer luftventilene

For effektiv forvarming av tilluften leder ventilen luften på skrå opp mot taket. Der blandes den med varm romluft, før den når arbeidsplassen med behagelig temperatur. Luftbevegelsene i oppholdsrommet er knapt merkbare (< 0,2 m/s), noe som gir et trekkfritt klima. Luftventilene er imponerende stillegående, noe som også bidrar til et godt arbeidsmiljø. For systemløsninger med behovsstyrt ventilasjon er våre luftventiler ideelle, fordi de fungerer innenfor et bredt strømningsområde.

Friskluft tilføres kjøkkenet via luftventilene, som er integrert i sidene på hetten. Stråler av styreluft forbedrer evnen til å fange opp matos. Avtrekksluften filtreres effektivt i syklonfilteret. Den innfelte belysningen er støvtett og vaskbar.

Friskluft tilføres kjøkkenet via luftventilene, som er integrert i sidene på hetten. Stråler av styreluft forbedrer evnen til å fange opp matos. Avtrekksluften filtreres effektivt i syklonfilteret. Den innfelte belysningen er støvtett og vaskbar.