Oppvaskehette ADT med tilluft

Kjøkkenhette tilpasset oppvaskmaskin.

  • Fabrikkmontert hette med tilluft, styreluft og avtrekksluft
  • Elegant innfelte tilluftsventiler og demonterbart avtrekksgitter
  • Styreluft for økt effektivitet ved høye belastninger av varme og damp
  • Sider i rustfri stålplate eller laminert glass
  • Innfelt belysnings-LED i tetthetsklasse IP 65

Funksjon

Friskluft tilføres kjøkkenet via hettens tilluftsventil. Med den justerbare komfortdysen foran på lufteventilen kan kjøkkenpersonalet lede en mindre mengde luft i ønsket retning. Varm og fuktig luft suges opp mot avtrekksgitteret i hettens tak og videre ut i avtrekksluftkanalen.

Innfelt belysning

Belysningsarmaturen er helt innfelt og godkjent i tetthetsklasse IP 65, noe som betyr at den er støvtett og kan spyles. Armaturen er utstyrt med energieffektiv LED-belysning (2000, 4000 og 5000 lumen). Lystemperaturen til belysningen er 4000 K og med en fargegjengivelsesverdi RA(CRI) på 90.

Armaturen er utstyrt med en 2 m tilkoblingskabel med kontakt for enkel viderekobling. Rask montering med kun ett tilkoblingspunkt. Lengden og effekten på armaturen er 710 mm / 18 W, 1310 mm / 36 W og 1610 mm / 45 W. Driver er utstyrt med støtte for Dali.

Konstruksjon

Hetten produseres i et valgfritt antall sider og leveres fabrikkmontert.

  1. Sider i rustfri stålplate eller 3+3 mm laminert glass
  2. Avtrekksgitter i størrelse Ø200-400 mm
  3. Innfelt LED-belysning, tetthetsklasse IP 65
  4. Integrerte tilluftsventiler med spjeld, måleuttak, inspeksjonsluke og justerbar komfortdyse
  5. Styreluft

Lufteventilene er diskret integrert i sidene av hetten. Teknologien er skjult bak fronten.

Mål

Standardhøyden på hetten H = 550 mm eller 350 mm, kan også fås med andre mål.

Lengde og bredde kan velges fritt. Dersom lengde x bredde er større enn 3000x1800 mm, leveres hetten i to eller flere moduler. Koplingene for tilluft og avtrekksluft har nipler med gummiringtettninger.

h = dekkmantelens høyde
H = hettens høyde
B = hettens bredde
L = hettens lengde
hs = tilluftsprederens høyde
ØDT = diameter tilluftstilkobling
ØDF = diameter avtrekkstilkobling

Avtrekk

I tabellen angis passende diameter ØDF på avtrekkstilkoblingen ved ulike avtrekksmengder.

Avtrekk l/s Avtrekkstilkoblingen ØDF
0 - 100 200
100 - 150 250
150 - 250 315
250 - 420 400

Tilluft

Tabellen viser hvor mye luft som kan tilføres per tilluftspreder. Ved levering er hver lufteventil, innen sitt område, innjustert for ett statistisk trykkfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Hettens høyde Sprederens høyde hs Tilkobling ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90 - 195 550 460 250

Spesifikasjon

Spesifikasjon

ADT–G–4–2700x1100x550–2x250–1x400+320 l/s–350 l/s.

Forslag til beskrivelsestekst

Oppvaskhette ADT av merke Acticon med sider i laminert glass (alternativt børstet rustfri stålplate). Til-, styre- og avtrekksluft og innfelt LED-belysning i tetthetsklasse IP 65.

Tilluftstilkoblinger med spjeld og måleuttak. Integrert tilluftsventil med justerbar komfortdyse. Stuss med avtagbart gitter på avtrekksluften. Dekkplate fra overkant av hette til romtak.

R = Rustfri stålplate G = Laminatglass G
Antall sider 4
Lengde i mm 2700
Bredde i mm 1100
Høyde i mm 550
Tilluftsanslutning: antall x diameter 2x250
Avtrekksanslutning: antall x diameter 1x400
Tilluft i l/s +320 l/s
Avtrekk i l/s 350 l/s

Modulkåpor_MIR

Ladda ner