Kondenshette med tilluft AKT

Kjøkkenhette over utstyr som avgir vanndamp og varme, f.eks. kokekar og oppvaskmaskiner.

 • Fabrikkmontert hette med tilluft og avtrekksluft
 • Elegant innfelte tilluftsventiler
 • Effektive og avtakbare kondensutskillere
 • Skråtak som hindrer kondens
 • Sider i rustfri stålplate
 • LED-belysning med DALI-styring

Funksjon

Friskluft tilføres kjøkkenet via hettens tilluftsventil. Med den justerbare komfortdysen foran på lufteventilen kan kjøkkenpersonalet lede en mindre mengde luft i ønsket retning. Vanndamp og overskuddsvarme suges opp i hetten, der kondensvann skilles ut. Den avfuktede avtrekksluften evakueres via avtrekksluftkanalen. Det skrå taket forhindrer at det drypper kondens fra hetten.

Belysning

Belsysningsarmaturen er utenpåliggende og godkjent i tetthetsklasse IP 65, noe som betyr at den er støvtett og kan spyles. Lystemperatur 4000K og RA (CRI) 80. Fås i tre forskjellige varianter:

Lysstrøm (lm) Lengde (mm) Strøm (W)
2000 670 19
4000 1270 39
5000 1580 72
Armaturen er utstyrt med DALI-styring som standard.

Konstruksjon

Hetten leveres fabrikkmontert med fire sider.

 1. Sider i børstet rustfri stålplate
 2. Kondensutskiller i rustfri stålplate
 3. Måleuttak for avtrekksluft
 4. Belysning LED, tetthetsklasse IP 65
 5. Integrerte tilluftsventiler med målespjeld, måleuttak, inspeksjonsluke og justerbar komfortdyse.
  Luftventilene er plassert på langsidene av hetten

Kondensutskillerne er enkle å demontere og rengjøre. Armaturen er utenpåliggende og godkjent i tetthetsklasse IP 65, som betyr at den er støvtett og kan spyles.

Mål

Standardhøyden på hetten H = 550 mm eller 350 mm, kan også fås med andre mål.
Bredde B = maks 1600 mm når hettehøyden er 550 mm og maks 1300 mm når høyden er 350 mm. Lengden på hetten kan velges fritt. Ettersom lengden er større enn 3000 mm, leveres hetten i to eller flere moduler. Koplingene for tilluft og avtrekksluft har nipler med gummiringtettninger.

 • h = dekkmantelens høyde
 • H = hettens høyde
 • B = hettens bredde
 • L = hettens lengde
 • hs = tilluftsprederens høyde
 • ØDT = diameter tilluftstilkobling
 • ØDF = diameter avtrekkstilkobling

Avtrekk

Kondensavskilleren dimensjoneres for et trykkfall på10-70 Pa. I tabellen angis passende diameter ØDF på avtrekkstilkoblingen ved ulike avtrekksmengder.

Avtrekk l/s Avtrekksanslutning ØDF
0 - 100 200
100 - 150 250
150 - 250 315
250 - 420 400

Tilluft

Tabellen viser hvor mye luft som kan tilføres per tilluftspreder. Ved levering er hver lufteventil, innen sitt område, innjustert for ett statistisk trykkfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Hettens høyde Sprederens høyde hs Tilkobling ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90 - 195 550 460 250

Spesifikasjon

AKT–2600x1200x550–2x250–2x315+350 l/s–390 l/s.

Forslag til beskrivelsestekst

Damphette AKT av fabrikat Acticon med sider i børstede
rustfrie stålplater. Tilluft og avtrekk samt LED-belysning med DALI styring.
Til- og avtrekkstilkoblinger med målespjeld og måleuttak. Integrert tilluftsventiler med regulerbar komfortdyse. Demonterbar kondensavskiller. Dekkmantel fra overkant
hette til romtak.

Lengde i mm 2600
Bredde i mm 1200
Høyde i mm 550
Tilluftsanslutning: antall x diameter 2x250
Avtrekksanslutning: antall x diameter 2x315
Tilluft i l/s +350 l/s
Avtrekk i l/s 390 l/s

Produktblad AKT

Ladda ner

Modulhetter_MIR

Ladda ner