Aktivt kullfilter

System med aktivt kull og filterhus.

 • Meget effektiv filtrering av gassformige forurensninger
 • Leveres som løse patroner eller komplett
  med filterhus
 • Hurtiglås med bajonettfeste

Hva er aktivt kull?

Aktivt kull er en form for grafitt, det samme stoffet som brukes i blyanter. Forskjellen er at det aktive kullet er betydelig mer porøst og inneholder mengder porer og sprekker av varierende størrelse som går gjennom hele materialet. Porene er ekstremt små (< 1*10-6 m), noe som gjør at overflaten til det aktive kullet er veldig stor. Ett gram aktivt kull har et overflateareal på 300-1500 m2.

Når forurenset luft passerer gjennom det aktive kullet, blir først gassformige organiske forurensninger adsorbert. Adsorpsjon betyr at urenhetene fester seg til overflaten av det aktive kullet ved hjelp av molekylære krefter (Van der Waal). Adsorpsjon, det vil si at et stoff fester seg til overflaten, skiller seg fra absorpsjon, som betyr at et stoff absorberes av et annet. Det er nettopp fordi det aktive kullet absorberer urenheter at det er så viktig at overflaten er stor. Ettersom urenheter binder seg til kullet, reduseres det frie aktive overflatearealet der nye urenheter kan feste seg. Etter hvert blir det ikke lenger noen frie overflater igjen, noe som gjør at filtreringsevnen til det aktive kullet opphører. Filteret må da skiftes ut med et nytt.

Aktivt kull kan lages av flere stoffer med høyt kullinnhold, som kull, tre, kokosnøttskall osv. Råvaren har stor innflytelse på egenskapene til det aktive kullet.

Kullfilterpatron C150/450

For at vår kullfilterpatron skal ha lavest mulig trykkfall, er den fylt med kullpellets laget av steinkull. Overflatearealet til det aktive kullet er ca 800-1000 m2/gram. Siden filterpatronen skal fungere optimalt ved filtrering av luft, er det også viktig at kullmaterialet har høy mekanisk styrke og lavt askeinnhold.

Kullfilterpatronen består av en ytre og en indre sylinder. Rommet mellom sylindrene er fylt med 4,4 liter (2,2 kg) aktivt kull. For å oppnå effektiv filtrering er det viktig at luften er i kontakt med det aktive kullet så lenge som mulig. En kontakttid på 0,25 sekunder er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Dette tilsvarer en luftstrøm gjennom hver kullfilterpatron på 17,5 l/s og et trykkfall på ca 20 Pa. Ta kontakt med Acticon for nøyaktig måling. Over tid blir det aktive kullet mettet, og filtreringsevnen avtar. Levetiden til filteret avhenger av mengden aktivt kull og urenheter. Normal levetid varierer mellom seks måneder og to år.

Det er på tide å skifte filterpatronene når det begynner å lukte. Siden trykkfallet over filteret kun øker marginalt i løpet av driftstiden, er det ikke mulig å fastslå ved måling når det er på tide å skifte filter.

For å lette demontering kan et verktøy brukes som påføres hullene i bunnen av patronen.

Filterskap

Filterskap med dør og PG-skjøt for tilkobling til rektangulær kanal.
For å lette montering og demontering av filterpatroner er filterskapet utstyrt med to dører (en dør på hver side) når bredden er 900 mm eller større.

Bildet viser en aktiv kullfilterpatron og en monteringsramme tilpasset 16 filterpatroner (rammen finnes i et stort antall størrelser). Patronen monteres enkelt i monteringsrammen med bajonettfeste.

Filterpatronen har en integrert gummipakning som sikrer en lekkasjefri installasjon

Størrelse

Lengden på filterskapet er 700 mm. Skapet kan leveres i flere størrelser enn de som er presentert i tabellen under. Kullfilterpatronen er 450 mm lang og dens ytre diameter er 150 mm.

Antall kullfilterpatroner Bredde x høyde (kanalmål, mm) Antall lukor
4 300x300 1
8 300x600 1
8 600x300 1
12 900x300 2
16 600x600 1
24 600x900 1
24 900x600 2
32 600x1200 1
32 1200x600 2
36 900x900 2
40 1500x600 2
48 900x1200 2
48 1200x900 2
48 1800x600 2
60 1500x900 2
64 1200x1200 2
72 1800x900 2
80 1500x1200 2
96 1800x1200 2
120 1800x1500 2
144 1800x1800 2

Hvordan skifte filterpatroner

 1. Slå av viften som forsyner filterskapet med luft. Dette forhindrer at partikler løsner og suges inn i ventilasjonssystemet
 2. Vri låseknottene på skapet mot klokken noen omdreininger slik at låseplaten kan flyttes til siden. Åpne skapluken
 3. Demonter filterpatronene ved å dreie dem mot klokken. Dette gjelder dersom patronene er montert i henhold til skissen til høyre (kanten av monteringsrammen mot deg)
  Hvis patronen er vanskelig å skru av, kan det skyldes at gummipakningen har satt seg fast. Vri deretter på kassetten og prøv igjen. Acticon kan også levere et enkelt verktøy som forenkler demontering.
 4. Når alle filterpatroner er demontert, rengjøres monteringsrammen med avfettingsmiddel eller lignende. Tørk av og støvsug om nødvendig
 5. Installer de nye filterpatronene forsiktig slik at det ikke oppstår skade på gummipakningen. Kontroller monteringen slik at det ikke finnes utettheter
 6. Lukk skapluken og kontroller at den slutter tett
 7. Start viften

Filterpatroninntak med pakning for montering mot monteringsrammen

For å lette demontering kan et verktøy brukes som påføres hullene i bunnen av patronen