K-Faktorer Tilluft/Styreluft

Justering - tilluft

Tilluftsventilene er fabrikkjustert til den strømningen som hetten er konstruert for. Ved denne strømningen er det statiske trykkfallet over tilluftsventilen ca 20 Pa.
Kontroll av luftstrømmen gjøres ved å måle justeringstrykket i tilluftshusets måleuttak.
Spjeldet er tilgjengelig når inspeksjonsluken åpnes. Legg merke til at hettens tilluftsspjeld kun er til for å balansere luftstrømmen mellom tilluftsventilene. Total tilluftsstrømning opp til hetten justeres med eget spjeld i kanal.

Når inspeksjonsluken åpnes, er spjeldet synlig på toppen av tilluftshuset.

Komfortdyse

I bunnen av tilluftsventilen er det en komfortdyse. Ved å vri på den nedre regulatoren kan du kontrollere en liten mengde friskluft i valgfri retning. For å lukke komfortdysen helt, vrir man på den øvre regulatoren.

Komfortdyse inngår som standard på alle våre tilluftsventiler.

K-Faktorer

Injusteringstrycket ΔPinj (Pa) mäts i aktuellt mätuttag. Med hjälp av K-faktorn beräknas därefter luftflödet q (l/s) med nedanstående formel
Frånluft

Tilluft

Ved levering justeres hver luftaktuator på fabrikken til ønsket luftstrøm. Ved denne strømmen er det statiske trykkfallet over luftaktuatoren ca. 20 Pa.

Luftspreder for hettehøyde 550 mm (enhet 460 mm)

Luftspreder for hettehøyde 350 mm (enhet 260 mm)

Justering - styreluft

Åpne det lille runde dekselet på styreluftkammeret ved å løsne skruen. Juster deretter spjeldet med spjeldsnoren. Mål gjeldende justeringstrykk i måleuttaket på styreluftkammeret.

Styreluft - Styreluftshette

Styreluft - Styreluftshette K-Faktor
Bredde 1000 mm 2,5