K-Faktorer Avtrekk

K-Faktorer 

Justeringstrykket ΔPinj (Pa) måles i det aktuelle måleuttaket. Ved hjelp av K-faktoren beregnes deretter luftstrømmen q (l/s) med formelen under
Frånluft

Syklonfilter

Antall filterkassetter K-Faktor
1 19,2
2 35,1
3 52,7
4 68,6
5 93,2

Måleuttak 

Under justeringen måles justeringstrykket i måleuttak plassert på hvert filterhus.
I kondenshetter er måleuttakene for avtrekksluft plassert i hettens faste vinkeltak.

Syklonfilterets måleuttak er øverst til venstre på filterhuset.

Filterhus FHV og FHC

K-faktorene nedenfor gjelder for en filtercelle. Dersom flere filterceller er inkludert i filterhuset, multipliseres K-faktoren med antall celler.

Filter Størrelse mm K-faktor per filtercelle
A og B 500x250 38
A og B 500x500 85
F 500x250 14
F 500x500 29
FIlter A: 50 mm Filter B: 25 mm Filter F: Flammebeskyttelsesfilter

Filterhus FHV og FHC med målestuss, dekklist og kondensbeholder. Etter at filtercellene er montert, skyves dekklisten sideveis slik at den blir helt tett mellom filteret og filterhuset.

UV Safe

Antal filterkassetter K-Faktorer
1 17,8
2 33,9
3 53,0
4 73,4
5 89,0

Avtrekk - kondenshette

Tabellen viser K-faktor per meter kjøkkenhette. Den resulterende K-faktoren bestemmes av lengden på hetten og typen kondensutskillr. Eksempel: Hvis hetten er 3 m lang og har kondensutskiller HE 2+1, er den resulterende K-faktoren 147 (3 mx49,0).

Kondensutskiller K-Faktor/m
1+1 33,4
2+1 49,0

Kondenshette

Alle kondensutskillere må monteres før justeringen starter. Aktuelt justeringstrykk måles i måleuttaket som er plassert i vinklet tak. For å justere spjeldet løfter du av en kondensutskiller (kondensplate). Juster spjeldet. Heng kondensutskilleren tilbake og fortsett med justeringen.

Justering av avtrekksluft

På hetter med syklonfilter eller kondenstak er avtrekkslufttilkoblingene utstyrt med låsbart skyvespjeld. Ved levering er alle spjeld helt åpne. For å skyve spjeldbladet til en annen posisjon løsnes først skruen på bladet.

Hetter med syklonfilter
Alle filterkassetter skal monteres i filterhuset før justeringen starter. Nåværende justeringstrykk måles i måleuttaket på filterhuset.

Skyveventilen er plassert i filterhuset rett under tappåpningen. Spjeldbladene skyves sidelengs.

For å justere spjeldet i filterhuset, fjernes noen filterkassetter midlertidig. Juster deretter spjeldet, heng kassettene tilbake og mål justeringstrykket.