Easy-Vent - En komplett løsning

Hvordan Easy-Vent fungerer

Easy-Vent utendørs filter brukes i bygninger med avtrekks og sentralavtrekkssystemer, hovedsakelig boliger. Forbrukt luft i leiligheten suges ut via kjøkkenvifte på kjøkken, ventiler på toalett/bad og noen ganger walk-in closets. Easy-Vent er plassert bak radiatoren i andre rom som stue og soverom. Her tilføres ny luft som filtreres og forvarmes. Den friske luften strømmer gjennom boligen og fanger opp forurensende stoffer på vei til kjøkkenviften og avtrekksventilene.

Easy-Vent passer til alle radiatorer

Easy-Vent er montert på veggen bak radiatoren og fungerer samtidig som en opphengsanordning / konsoll for dette. Bare hvis radiatorens lengde overstiger 1400 mm, er det nødvendig med ekstra radiatorbraketter. Å kunne velge en radiator fritt gir kunden muligheten til å skape den beste kombinasjonen av ventilasjon, oppvarming og økonomi.

Inntaksskanaler og skjulte luftinntak

Våre kanaler er tilgjengelige i mange design. Noen ganger er kanalen koblet til et synlig fasadegitter, men like vanlig er at kanalen er designet for skjult luftinntak under vinduskarmer. Den nøyaktige utformingen av kanalene og fasadegitterene bestemmes av bygningens plassering, veggenes utforming, lydkrav og ønsker om utseende knyttet til bygningens arkitektur. Felles for alle kanalene er at de er laget av alusinkplater av høy kvalitet, et aldersbestandig materiale. For en perfekt passform og enkel installasjon, er kanalene alltid tilpasset. Installasjon av inntakskanaler skjer enten i sin helhet på byggeplassen eller deler av kanalen er montert i prefabrikkerte vegger.

Fasaderister

Våre fasaderister er laget av alusinkplater og er utstyrt med lite dyresikkert nett. Alle rister kan males i hvilken som helst farge.

Easy-Vent er plassert bak radiatoren i stuer og soverom

Easy-Vent er plassert bak radiatoren i stuer og soverom

Uteluft ledes inn i et luft-kammer via en kanal i fasadeveggen. I luft-kammeret filtreres uteluften og varmes opp av radiatoren. Den rene og oppvarmede friske luften strømmer inn i rommet på toppen av radiatoren. Trekkfri og lydløs. Hjemmets "gamle" brukte luft suges ut via kjøkkenvifter på kjøkken og ventiler på toaletter/bad og noen ganger i skap.

Uteluft ledes inn i et luft-kammer via en kanal i fasadeveggen. I luft-kammeret filtreres uteluften og varmes opp av radiatoren. Den rene og oppvarmede friske luften strømmer inn i rommet på toppen av radiatoren. Trekkfri og lydløs. Hjemmets "gamle" brukte luft suges ut via kjøkkenvifter på kjøkken og ventiler på toaletter/bad og noen ganger i skap.