Utilstrekkelig ventilasjon

Frisk luft i eldre hus

Ventilasjon handler om å erstatte gammel brukt luft med ny og frisk. At denne luftutvekslingen foregår er helt avgjørende for et sunt inneklima. I mange eldre boliger er det installert nye vinduer med effektiv tetning mot veggkonstruksjonen. Leilighetenes luftventiler er stengt for å unngå kald trekk, skitt og støy. Resultatet har vært lufttette boligbygg med utilstrekkelig ventilasjon. Det øker fuktigheten i leilighetene, noe som igjen øker veksten av mugg og midd, samt utskillelse av forurensninger fra byggematerialer og innredning. Et annet problem vil være kondens på vinduer og kalde veggflater. Hus bygget i blå betong har ofte et farlig høyt radoninnhold i inneluften. Blå betong ble brukt i årene 1929-1975, noe som betyr at mange hus er berørt og må fikses. Ved å forbedre ventilasjonen og dermed øke luftomsetningen kan radonnivået reduseres betydelig.

Avtrekk- og sentralavtrekkssystemer

Den brukte luften i en bolig suges ut via kjøkkenvifte på kjøkken, ventiler på toalett/bad. Easy-Vent ROT er plassert i andre rom som stue og soverom. Her tilføres ny luft som filtreres og forvarmes. Den friske luften strømmer gjennom boligen og fanger opp forurensing som genereres innendørs på vei til kjøkkenvifter og avtrekksventiler.

Slik fungerer Easy-Vent for eksisterende radiatorer

Uteluft ledes gjennom fasadegitteret og kanalen inn i luft-kammeret som er montert på veggen bak (modell Mini under) radiatoren.
Ved innløpet til kammeret er det et filter som forhindrer pollen og forurensninger i å komme inn med frisk luft. Den filtrerte luften strømmer inn i luft-kammeret og ledes deretter opp langs baksiden av radiatoren. I kontakt med den varme radiatoroverflaten forvarmes luften effektivt før den slippes ut i toppen av radiatoren. Trekkfri og lydløs.
Easy-Vent øker kraften til radiatoren. Tvungen konveksjon kombinert med en stor temperaturforskjell mellom radiatoren og uteluften gir en svært effektiv varmeoverføring til luften.

Easy-Vent er plassert bak radiatoren i stuer og soverom

Easy-Vent er plassert bak radiatoren i stuer og soverom

Uteluft ledes inn i et luft-kammer via en kanal i fasadeveggen. I luft-kammeret filtreres uteluften og varmes opp av radiatoren. Den rene og oppvarmede friske luften strømmer inn i rommet på toppen av radiatoren. Trekkfri og lydløs. Hjemmets "gamle" brukte luft suges ut via kjøkkenvifter på kjøkken og ventiler på toaletter/bad og noen ganger i skap.

Uteluft ledes inn i et luft-kammer via en kanal i fasadeveggen. I luft-kammeret filtreres uteluften og varmes opp av radiatoren. Den rene og oppvarmede friske luften strømmer inn i rommet på toppen av radiatoren. Trekkfri og lydløs. Hjemmets "gamle" brukte luft suges ut via kjøkkenvifter på kjøkken og ventiler på toaletter/bad og noen ganger i skap.