En løsning for ethvert hus

Tilpassede løsninger

I tett samarbeid med kundene har vi bidratt til modernisering av ventilasjonen i mange eldre hus. Utfordringen har vært å kombinere sunn ventilasjon med kostnadseffektiv installasjon, uten store inngrep i eiendommen. Siden eldre boliger kan se svært forskjellige ut, har det ofte vært behov for tilpassede løsninger. Det grunnleggende prinsippet er at luft-kammeret monteres i forbindelse med den eksisterende radiatoren, som dermed brukes til effektiv forvarming av uteluften.

Luftinntak over radiatoren, vertikal vegg.

Flexi-G

Luftinntak over radiatoren, fasadeveggen.

Flexi-SV

Luftinntak under radiatoren.

Mini-G

Plassering av luftinntak

Easy-Vent for eksisterende radiatorer er tilgjengelig i tre grunnleggende modeller som passer for alle panel- og seksjonsradiatorer. Det som bestemmer valg av modell er hvor hulltagning for luftinntaket enkelt kan gjøres; over, under, bak eller på siden av radiatoren. Hvis det er en eksisterende spalteventil, kan den brukes som luftinntak og kobles til luft-kammeret.
Hvis nye radiatorer skal installeres, brukes Easy-Vent luft-kammer til ny produksjon.

Luftinntak på siden av radiatoren.

Mini-S

Luftinntak bak radiatoren.

Maxi-G

Eksisterende spalteventil i vindusramme.

Flexi-SVK