Filter for optimal fettutskillelse

Trygt og enkelt

Valg av fettfilter til storkjøkken må aldri gjøres tilfeldig. Filteret er mye viktigere enn som så. Det handler om brannsikkerhet og dermed omtanke for menneskers liv og helse. Men også om å minimere risikoen for at store økonomiske verdier går tapt ved brannspredning i ventilasjonskanaler. Et klokt valg for økt sikkerhet og forenklet vedlikehold er Cyklotec – det optimale fettfilteret for storkjøkken.

Renere kanaler reduserer risikoen for brann

En kjøkkenhette har som hovedoppgave å fjerne forurenset luft. Filteret skal hindre at fett samler seg i avtrekksluftkanalen og blir en potensiell brannfare. For å opprettholde riktig avtrekksluftstrøm på kjøkkenet, må filtrene ikke være tilstoppet med fett og skitt. Dette stiller store krav til regelmessig vedlikehold, noe som av og til glemmes. Konsekvensen kan bli at matos og lukt siver inn i restaurantdelen og andre tilstøtende rom.
For effektiv fettutskillelse anbefaler vi syklonfiltre. De har en betydelig større utskillelseseffekt enn tradisjonelle filtre. Med syklonfiltre kan du også alltid være sikker på at riktig mengde luft blir evakuert, da filteret er konstruert slik at det ikke tetter seg.

Cyklotec filtrerer optimalt

Med Cyklotec har vi utviklet fremtidens syklonfilter.
Filteret har en meget høy fettutskillelse selv ved varierende luftstrømmer, noe som er unikt for syklonfiltre. At riktig mengde luft evakueres er også sikret, ettersom filterets utforming hindrer tilstopping.
I syklonfiltre foregår filtrering ved å utsette partikler for sentrifugalkraft. Kraften tvinger partiklene mot sylinderens kappeoverflate hvor de kondenserer og renner ned i filterets oppsamlingskar.
Jo høyere hastighet, jo større sentrifugalkraft og dermed filtreringseffekt. Cyklotecs filtersylinder har en unik spiralform (hyperbolsk) som skaper en akselererende lufthastighet. Den aerodynamiske utformingen gir svært høye lufthastigheter selv med små luftstrømmer. Det er hemmeligheten bak Cyklotecs overlegne ytelse. Og Cyklotec gjør jobben sin uten elektriske motorer eller bevegelige deler.

Også perfekt for variable strømninger

Effektiv reduksjon av fettmengden i kjøkkenets avtrekksluft er helt avgjørende for å minimere brannbelastningen og behovet for rengjøring av kanaler. Cyklotec skiller ut alle partikler større enn 7 µm ved anbefalt strømning og 9 µm ved halvert strømning. I motsetning til tradisjonelle syklonfiltre kan Cyklotec derfor, med samme partikkelutskillelse, brukes på kjøkkener hvor viften brukes på både full og halv hastighet.
Siden hver filterkassett fungerer innenfor et stort strømningsområde, dekkes vanligvis kjøkkenets filtreringsbehov av et fåtall kassetter i kjøkkenhetten. Det letter også vedlikeholdet, siden færre kassetter må demonteres for rengjøring i oppvaskmaskinen.

  1. Fet luft strømmer inn i syklonen
  2. Når luften sirkulerer med høy hastighet i syklonen, slynges fett og partikler mot syklonens vegg ved hjelp av sentrifugalkraft
  3. Fett og smuss renner nedover veggen til filterets oppsamlingskar
  4. Den filtrerte luften strømmer ut av syklonfilteret og føres videre i avtrekksluftkanalen
En filterkassett består av ti sykloner. Kassetten er lett å løfte av ved rengjøring i oppvaskmaskinen.

En filterkassett består av ti sykloner. Kassetten er lett å løfte av ved rengjøring i oppvaskmaskinen.